Pārlekt uz galveno saturu

Par Fruit Tech Centre

Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā

Projekta kopsavilkums

Augļkopībā ir iespējams iegūt relatīvi lielu bruto peļņu no platības vienības, bet tas prasa nodrošināt un ievērot precīzu audzēšanas, glabāšanas un pārstrādes tehnoloģijas. Lielākā daļa komercdārzu gan Latvijā, gan Lietuvā koncentrētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam atbalsta teritorijā. Reģionos atrodami arī spēcīgi zinātniskie institūti – Latvijas Valsts Augļkopības Institūts, Dobelē un Dārzkopības institūts, Lietuvas Lauksaimniecības un Mežsaimniecības pētniecības centra filiāle, Babtai. Šobrīd ne vienā no valstīm nav nodrošināts konsultatīvais serviss augļkopībā.

Projekta mērķi: nodrošināt ilgtspējīgu augļkopības attīstību atbalsta reģionā ar tehnoloģijas pārneses centra palīdzību nododot institūtos izveidotās un pārbaudītās jaunākās tehnoloģijas ražotājiem.

 

Lai šo mērķi sasniegtu, projektam paredzēti apakšmērķi:

1.    izveidot kopīgi aprīkotu apmācību bāzi abos institūtos, izmantojot to stiprās puses, iekārtojot apmācību telpas un demonstrāciju objektus dārzos un laboratorijās;

2.    izveidot un sagatavot dažādus informatīvos un mācību materiālus projekta mērķa grupai (augļu un ogu audzētājiem, maziem un vidējiem pārstrādes uzņēmumiem, patērētājiem);

3.    uzsākt mērķa grupas apmācību ar tehnoloģiju pārneses centra palīdzību;

4.    ieviest jauna veida pakalpojumu komercaugļkopjiem un pārstrādes uzņēmumiem.

 

Projektā iesaistīti divi partneri – valsts zinātniskie institūti, kuru pētnieciskais darbs vērst uz augļkopības attīstību (sākot no dārza līdz veselīgam produktam). Augļkopības zinātne aptver plašu pētāmo objektu loku, bet nav iespējams vienlīdz pamatīgi darboties visos virzienos ar esošiem finansējumu un cilvēku resursiem. Katrs no partneriem, institūtiem ir specializējies savā virzienā. Izveidojot tehnoloģiju pārneses centru, katrs institūts nodrošinās mērķa auditoriju ar tā kompetencē esošu informāciju un pieredzi. Tehnoloģiju pārneses centrs būs kā atsevišķa apakšvienība abos institūtos. Tā darbības vadību un koordināciju veiks Latvijas Valsts Augļkopības institūts. Lai sasniegtu projekta mērķi, aktivitātes tiks veiktas četros virzienos:

1. Projekta vadība un koordinācija;

2. Apmācību un demonstrējumu bāzes izveide;

3. Zināšanu pārneses rīku izveide;

4. Tehnoloģiju un pieredzes pārnese.

 

Projekta investīcijas pamatā saistītas ar demonstrējumiem nepieciešamā aprīkojuma iegādi un apmācību bāzes izveidi. Vēl vairākus gadus pēc projekta beigām šis investīcijas nodrošinās tehnoloģijas pārneses centra darbību.

Projekts reģionā veicinās ilgtspējīgu augļkopības attīstību, nodrošinot caur tehnoloģiju pārneses centru zināšanu pārnesi mērķa auditorijai. Tiešā un netiešā veidā veicinās uzņēmējdarbību reģionā un nodarbinātību. Bez tam potenciālie patērētāji tiks nodrošināti ar augstas kvalitātes, veselīgu pārtiku, kas audzēta un ražota līdzās to dzīvesvietai.